Hlavní stránka Historie

PostHeaderIcon Založení včelařské organizace ve Zdounkách

Základní organizace Českého svazu včelařů, dříve Včelařský spolek, byla ve Zdounkách založena 10. prosince 1911.
 Podnět k založení organizace dal Josef Šamánek, vojenský setník v.v. Přišel do svého rodného kraje z Terezína, když asi v roce 1909 byl dán na trvalý odpočinek. Pocházel z Troubek u Zdounek. Přišel jako včelař a zajímal se o včelařství. Tehdy bylo ve Zdounkách asi 8 včelařů. Po dohodě s nimi a za součinnosti kroměřížského spolku byly předány stanovy ke schválení. Spolek byl povolen výnosem tehdejšího moravského místodržitelství dne 22. listopadu 1911.

Ustavující schůze byla konána 10. prosince 1911. Byli při ní přítomni první členové : 

1. Josef Šamánek - setník ve výslužbě ve Zdounkách
2. Antonín Brosch - lesní na Světlé
3. Josef Pecník - ředitel školy ve Zdounkách
4. Isidor Plaček - rolník ve Zdounkách
5. Jan Vymazal - hajný v Divokách
6. Bohumil Kašpárek - kameník v Divokách
7. Dr. Bohumír Janča  - lékař ve Zdounkách
8. František Plaček - rolník ve Zdounkách
9. Josef Procházka - rolník v Nětčicích
10. František Urbášek - nadučitel v Hošticích
11. Julius Dřímal - učitel v Kunkovicích
12. Ludvík Húska - nadučitel v Soběsukách
13. Josef Černošek - učitel ve Zdounkách 

Přispívající členové - podporovatelé včelařství:

1. Jakub Stern - veterinář ve Zdounkách
2. Dr. František Dedek - advokát ve Zdounkách
3. Antonín Lukáš - bednář ve Zdounkách
4. Leopold Sedláček - učitel ve Zdounkách 

Ihned po valné hromadě svolána výborová schůze a zvoleni:

         p. Josef Šamánek - předseda
         p. Antonín Brosch  - místopředseda
         p. Josef Černošek - jednatel
         p. Leopold sedláček - pokladník

další členové výboru jsou Jakub Štern, Isidor Plaček, Josef Procházka 

Ve Zdounkách 10 prosince 1911       zapsal Josef Černošek Jednatel

                              Podepsán Šamánek předseda.

 Doslovný opis pořízeného historického zápisu.


Podrobnější informace naleznete v almanachu, který byl vydán ke 100. výročí založení naší organizace.

almanach 

Almanach si můžete stáhnout poklepáním na obrázek 

 

PostHeaderIcon 100. výročí

Dne 11.12. 2011 proběhla v Kulturním domě ve Zdounkách slavnostní schůze ke 100. výročí založení ZO ČSV o. s. Zdounky.

Zde je několik forografií z této akce:

100-vyroci-sal1 

100-vyroci-zaci

100-vyroci-sal2