Hlavní stránka Včelařův rok

PostHeaderIcon Včelařův rok podle př. Z. Jedličky

Úkoly včelařů během roku:

 • LEDEN
  - po 15.1. sběr a odevzdání měli
  - účast na výroční členské schůzi ZO ČSV
  - zateplení včelstev, pokud nebylo provedeno na podzim
  - studium včelařské literatury
 •  ÚNOR
  - čistit a drátkovat rámky, mezistěny nezatavovat
  - likvidovat sníh před česny a úly
  - kontrolovat česna a uvolňovat je
  - objednat si formidol- kyselinu mravenčí
  - obecnímu úřadu hlásit trvalé stanoviště včelstev
 

PostHeaderIcon Fenologický kalendář neboli kalendář přírody

  Jak říká encyklopedie, "Fenologie je nauka zabývající se studiem časového průběhu opakovaně (cyklicky) se opakujících životních projevů – fenologických fází rostlin a živočichů".

  V našich zeměpisných šířkách se dění v přírodě běhu roku výrazně mění. Naši předci přírodu citlivě pozorovali a snažili se svá pozorování prakticky využívat. Pro zjednodušení pak vznikly lidové pranostiky, snažící se na základě dlouhodobého pozorování předpovídat počasí, úrodu zemědělských plodin, chování živočichů. Dnes je většina lidí již nedokáže přírodě tak dobře naslouchat a pozorovat její chování. Počasí se předpovídá za pomoci vědeckých metod a technických zařízení.