Hlavní stránka Včelařův rok Včelařův rok podle př. Z. Jedličky

PostHeaderIcon Včelařův rok podle př. Z. Jedličky

Úkoly včelařů během roku:

 • LEDEN
  - po 15.1. sběr a odevzdání měli
  - účast na výroční členské schůzi ZO ČSV
  - zateplení včelstev, pokud nebylo provedeno na podzim
  - studium včelařské literatury
 •  ÚNOR
  - čistit a drátkovat rámky, mezistěny nezatavovat
  - likvidovat sníh před česny a úly
  - kontrolovat česna a uvolňovat je
  - objednat si formidol- kyselinu mravenčí
  - obecnímu úřadu hlásit trvalé stanoviště včelstev
 •  BŘEZEN
  - rozšířit česna a napájet vodou
  - podle počasí a rozvoje začít  s přidáváním plástů, mezistěn, nástavků
  - zatavovat mezistěny
  - do 15.4. provést případné přeléčení včelstev
 •  DUBEN
  - jarní prohlídka – matka, zásoby, nosema
  - zatavovat mezistěny
  - dále podle rozvoje rozšiřovat, vložit trubčí rámek
  - nasadit medník– nástavek
  - při teplotě +20°C až +25°C možnost přeléčení formidolem
  - nahlásit důvěrníkovi počet včelstev k 1.5.
 • KVĚTEN
  - přidat další dva trubčí rámky
  - podle rozvoje a snůšky přidat další nástavek
  - vytáčet med
  - začít s chovem matek
 • ČERVEN
  - vytáčet med
  - chov, nákup a výměna matek
  - odstranit trubčí plásty
  - tvorba oddělků
  - žádosti o dotace  EU

 • ČERVENEC
  - vytáčet med
  - rušit medníky, pak možnost léčit formidolem
  - po zrušení medníků  léčit  gabonem
  - chov, nákup a výměna matek
  - doplnit zásoby cukrem
 • SRPEN
  - upravit plodiště
  - léčit gabonem
  - doplnit zásoby na zimu – krmit cukrem
  - vytřídit plásty- uskladnit- sířit, vyřezat, vyvařit
 • ZÁŘÍ
  - dokončit krmení na zimu
  - očistit dno při kontrolní prohlídce
  - vložit podložky na měl
  - odevzdat žádost na dotaci D1 a tiskopisy
  - vyplnit svůj registr stanoviště včelstev k 1.9.
  - voští a vosk vyměnit za mezistěny nebo prodat
  - sířit uložené plásty
 • ŘÍJEN
  - po 10.10. léčit fumigací – aerosolem
  - opravit a natírat úly
  - zabezpečit česna proti hlodavcům a rejskům
  - desinfikovat včelařské nářadí, pomůcky
  - sířit uložené plásty
 • LISTOPAD
  - pokračovat v léčení fumigací – aerosolem
  - opravovat, natírat, desinfikovat, vyrábět
  - hodnotit včelstva, plánovat na příští rok
  - kontrolovat uložené plásty
 • PROSINEC
  - dokončit léčení fumigací- aerosolem
  - do 15.12. očistit podložky na měl
  - opravovat, vyrábět
  - studovat včelařskou literaturu

 

Poznámka:

Každoročně obměnit nejméně 1/3 plástů, doporučujeme 10plástů.
Je třeba si na to připravit dostatek rámků!
Každoročně je třeba vyměnit 3 leté, nevhodné a zaostávající matky.
Proto je třeba každoročně včelstva vyhodnotit a naplánovat výměnu!