Hlavní stránka Akce a přednášky Slavnostní schůze ke 105. výročí založení naší včelařské organizace.

PostHeaderIcon Slavnostní schůze ke 105. výročí založení naší včelařské organizace.

 

Dne 4.12.2016 se v sále KD Zdounky uskutečnila slavnostní členská schůze ke 105. výročí založení Včelařského spolku pro Zdounky a okolí.

Jako hosté mezi nás zavítali:

za Krajský úřad Zlín Ing. Martina Neckařová,

za Obec Zdounky starosta Ing. Martin Drkula,

za Okresní organizaci Mgr. Karel Zahradník,

za ZO Pačlavice Karel Soukeník,

a za ZO Kroměříž Ing Pavel Buřinský.

Ing Lubomír Očenášek přednesl slavnostní projev, ve kterém shrnul zásadní fakta o historii spolku za 100 let existence a doplnil je o významná fakta a události z této doby.

Předávání čestných uznání a vyznamenání řídil člen KRK Ing Milan Neckař.

Předseda J.Kameník předal čestná uznání funkcionářům a včelařům s dlouholetou činností. Byli to Jiří Zbořil, Jiřina Hubáčková, Mgr Josef Kopp, Miroslav Mazanec, Jan Míša, Ing Jiří Vajgl, Miloslav Pluhař, Jiří Adamčík, Jaroslav Drkula, Jiří Koutský, Milan Mach, František Mítek, Stanislav Musil, Stanislav Stratil, Vladimír Zelinka. Nepřítomným předají důvěrníci.

Na žádost výboru a doporučení ČS byla udělena vyznamenání „Vzorný včelař“. Předal je předseda Okresní organizace Kroměříž Mgr Karel Zahradník těmto včelařům : Josef Svačina, MVDr Josef Dupák, pí. Milena Pokorná, Alois Navrátil, Bc. Ludvík Kochaníček, Ing Milan Neckař, Stanislav Majda a Oldřich Veselý.

Na žádost výboru a ČS ZO byla doporučen návrh Okresní organizaci KM o vyznamenání funkcionářů ZO titulem „Vzorný včelařský pracovník“. Okresní organizace na zasedání v září žádosti doporučila. Předsednictvo Republikového výboru návrhy schválilo. Předseda Okr.výboru Kroměříž Mgr Karel Zahradník předal tato vyznamenání . Obdrželi je : Antonín Dostál, Josef Hanák, Bohumil Jarka a Josef Kameník.

Na žádost výboru ZO, ČS ZO , doporuční schůze OO KM a schválení předsdednictvem RV ČSV předal předseda OO KM Mgr Karel Zahradník „Čestná uznání PRV“těmto včelařům :Josef Mach, Ing Jan Štěpančík a Ing Lubomír Očenášek. 

105 slavnost schuze

 

Aktualizováno (Neděle, 18 Prosinec 2016 00:13)